AVÍS LEGAL

En compliment del disposat a l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSC), l’informem que el present lloc web, en www.gironafilmfestival.com (d’ara endavant, el lloc web), és propietat de la FUNDACIÓ FESTIVAL DE CINEMA DE GIRONA, amb NIF G-1755674, domicili social a Carrer de la Cellera, 17 – 17457 Riudellots de la Selva (GIRONA) i amb el qual es pot posar en contacte mitjançant el correu electrònic (info@gironafilmfestival.com) o el telèfon (633 755 166).
El Festival es va constituir com a Unió de Cineastes (URC) l’any 1989. Al 10 de novembre de 1998, quasi 10 anys després, va ser inscrita com Associació Festival de Cinema de Girona i l’any 2014 va canviar el nom per FUNDACIÓ FESTIVAL DE CINEMA DE GIRONA (d’ara endavant, la Fundació), sent el seu número al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya 2812 i no havent-se modificat la seva demonització social.

OBJECTIU
El present lloc web té com a objectiu social donar a conèixer i permetre l’accés general a tots els usuaris d’Internet; així com a la informació, documentació, activitats, productes, serveis i tràmits diversos relacionats amb el Festival de Cinema de Girona.
El present Avís Legal té per objectiu establir les Condicions Generals que regulen l’accés i ús general de l’esmentat lloc web per part de tots els usuaris, de manera que, l’accés i l’ús d’aquesta, implica necessàriament la plena submissió i acceptació de les esmentades Condicions Generals incloses en aquest Avís Legal, pel que si no està d’acord amb el contingut d’aquestes, haurà d’abstenir-se de fer ús del web, així com dels serveis que s’hi ofereixen en ella.
Per aquest motiu, la Fundació recomana que l’usuari les llegeixi detingudament cada vegada que vulgui entrar i fer ús del lloc web, ja que aquestes poden ser objecte d’algun canvi. En aquest sentit, la Fundació es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de prèvia de cap avís, qualsevol modificació, ampliació o supressió dels continguts i serveis. Així mateix, es reserva el dret a modificar les presents condicions d’ús, així com qualsevol altres condicions contingudes al lloc web.
La Fundació no garanteix la inexistència d’errors en l’accés al lloc web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat adequadament, tot i que utilitzarà els seus millors esforços per evitar-los, resoldre’ls o actualitzar-los.

ÚS DEL LLOC WEB
La utilització del lloc web per qualsevol persona atribueix la condició d’usuari d’aquesta, el qual accepta que l’accés i ús de tota la informació, dades i continguts del lloc web es realitza sota l’exclusiva responsabilitat de l’usuari comprometent-se a:

· No utilitzar la informació, activitats, productes i/o serveis que la Fundació posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic i fer un ús lícit i honrat conforme a les presents Condicions Generals. Així com abstenir-se de realitzar qualsevol acte que pugui malmetre, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el web i/o impedir el normal ús i utilització per part de la resta d’usuaris.
· No manipular o alterar qualsevol contingut del web sense el consentiment exprés i per escrit del responsable. Qualsevol alteració, modificació o manipulació sense el consentiment, eximeix aquest de cap responsabilitat.
· No reproduir, copiar, distribuir, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb la preceptiva autorització del responsable dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
· No introduir o difondre a la web, programes de dades (virus o qualsevol mena de programa de caràcter nociu) susceptibles de provocar danys a la web.

En qualsevol cas, la Fundació no garanteix la disponibilitat i continuïtat del web, ni es responsabilitza dels danys i perjudicis que es puguin produir, ni dels defectes tècnics (inclosos virus o altres elements lesius), derivats d’una indeguda o negligent utilització per part de l’usuari al lloc web.

Catalan Catalan English English Spanish Spanish
Shares
Share This