נראה לי שזה מספיק, לא?

Día: 04, Mes: 11, Hora: 19.00,

Programa: A porta tancada,  Categoria: Short, Durada: 4 minutos

País: Israel, Director: Emily Shir Segal


Sinopsi:


Crèdits:

Dirección: Emily Shir Segal, Guió: Emily Shir Segal, Fotografia: , Arte: , Muntage: , Música

Catalan Catalan English English Spanish Spanish