Je veille sur toi

Día: 2, Mes: 10, Hora: 15.3, Programa: Temps moderns,  Categoria: Short, Durada: 16 minutos

País: Francia;, Director: Janek TARKOWSKI (janek.contact@gmail.com +33645126613);


Sinopsi:


Crèdits:

Dirección: Janek TARKOWSKI (janek.contact@gmail.com +33645126613);, Guió: , Fotografia: , Arte: , Muntage: , Música

Catalan Catalan English English Spanish Spanish