POLÍTICA DE PRIVACITAT

FUNDACIÓ FESTIVAL DE CINEMA DE GIRONA és el responsable del tractament de les dades personals de l’interessat i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), així com el disposat en la legislació nacional que sigui aplicable i aclarir la forma en què tractem dades personals de l’usuari.

DADES DE LA EMPRESA
Les dades personals recollides seran tractades pel Festival d’acord amb les següents finalitats, en funció de les sol·licituds de l’usuari i del formulari completat en cada cas:

· Gestionar la realització d’enquestes i/o avaluacions relatives a la qualitat dels serveis prestats durant el Festival.
· Gestionar la tramitació de les reserves a l’Hotel Oficial del Festival, així com el formulari d’assistència (via email) i les acreditacions per als assistents del Festival.
· Gravació d’imatges i vídeos de les activitats dutes a terme durant el Festival per a donar publicitat de les mateixes en els mitjans de comunicació.
· Realitzar estudis estadístics per poder dur a terme una memòria anual del Festival.

Les dades que el Festival pugui recopilar a través dels formularis són dades de caràcter personal. En algunes ocasions, l’informem que pel simple ús i navegació en la nostra pàgina web, el Festival emmagatzemarà dades mitjançant Google Analytics, pel que ens remetem a la Política de Privacitat de Google, ja que aquest recull i tracta aquesta informació.
De la mateixa manera, en aquest lloc web es pot facilitar la utilitat de Google Maps, la qual pot tenir accés a la ubicació de l’usuari -en el supòsit que l’hi permetis- per tal de facilitar una major exactitud sobre la ubicació dels nostres espais. Referent a això, ens remetem a la Política de Privacitat utilitzada per Google Maps, per tal de conèixer l’ús i tractament d’aquestes dades.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES
Es conservaran mentre siguin necessaris per donar resposta a les peticions o sol·licituds que l’usuari hagi realitzat i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes. O fins que és sol·liciti la supressió.

COMUNICACIÓ DE LES DADES
El Festival, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent, no comunica a tercers la informació personal que proporciona l’usuari excepte quan es tracti:

· De dades personals i dades de mitjans de pagament on pugui resultar necessària per processar les transaccions relatives a compres realitzades per l’usuari.
· De dades personals requerides per l’Hotel Oficial del Festival per a la gestió de reserves.
· De dades personals en els casos en què la revelació sigui exigida per la legislació vigent, per ordre judicial, o per una autoritat competent.

RESPONSABILITAT DE L’USUARI
L’usuari garanteix que és major d’edat o emancipat legalment si és el cas, plenament capaç, i que les dades que facilita al Festival són veritables, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l’usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real.

 

Dades de contacte en cas de dubte relatiu al tractament, o per exercir els seus drets:

FUNDACIÓ FESTIVAL DE CINEMA DE GIRONA
C/ de la Cellera, 17
17457 Riudellots de la Selva (GIRONA)
Tlf. 633 755 166
info@gironafilmfestival.com

Catalan Catalan English English Spanish Spanish
Shares
Share This