REGLAMENT 31è EDICIÓ

del 24 al 28 de Setembre de 2019

INSCRIPCIÓ DE PEL·LÍCULES

CONDICIONS DE LA PEL·LÍCULA

Any de producció: 2018-2019
Metratge

Curtmetratges: més de 60′
Documentals: il·limitat
Llargmetratges: menys de 60′.

Caràcter: inèdit, que no hagi estat estrenada comercialment a l’Estat espanyol -excepte music films, web sèries i adversiting films-.
Participació: internacional, lliure i obert al món. Tots els gèneres, estils i temàtiques.

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ
A la plataforma FilmFreeWay.

SECCIONS
Curtmetratges: internacional, menys de 60′.
Documentals: internacional, il·limitat.
Llargmetratges: internacional, més de 60′.
Girona Talent: local, il·limitat. Quan el seu talent (director, guionista, editor, director de fotografia, músic, productor, actor, etc.), la seva temàtica, les seves localitzacions són de Girona o el seu entorn.
Festival del Infants: internacional, menys de 60′. Curts per a nens de 5 a 16 anys.
Music Films: internacional, il·limitat.
Web sèries: internacional, un capítol.
Advertising Films (Cinema Publicitari): internacional.
Handicapped: temàtica o talent amb handicapped.
Experimental Art: internacional, menys de 60′.
Sostenible Films: internacional, il·limitat. Films amb temàtica ecologista, naturalista, social, igualtat de gènere i social, etc.

FICGLB: en colaboració amb el Festival Internacional de Cinema Gai i Lesbic de Barcelona.

ESCOLES DE CINEMA A LA PANTALLA
Competició de treballs escolars.
British Council: en colaboració amb el British Council, s’integren en aquesta secció treballs escolars no competitus.
Jewish Films: en colaboració amb l’Israel Film Council i l’escola Sam Spiegel de Jeresalem, s’integren en aquesta secció treballs escolars amb temàtica jueva o talent israelià.

TERMINIS
Inscripció: 31 de març de 2019.
Comunicació seleccionats: 31 de juliol de 2019.
Dates del Festival: del 24 al 28 de setembre de 2019.

CRITERIS DE SELECCIÓ

· Creativitat i innovació en el llenguatge cinematogràfic.
· La transcendència del discurs, la capacitat narrativa, l’efectivitat del discurs en la narrativa i fora de la narrativa.
· El discurs emocional, el seu ritme.
· Les situacions, el seu impacte.
· El guió, la direcció, la producció, el muntatge, la interpretació, la direcció d’art, la música, la fotografia, el tractament de la imatge, els efectes especials.
· Originalitat, allunyament de qualsevol mimetisme i convenció.
· Capacitat d’impactar, comunicar i atreure a l’espectador.
· L’obra per naturalesa té contingut. El seu discurs no pot estar en contra dels principis bàsics dels drets humans, la defensa de la llibertat, la sostenibilitat, la igualtat de gènere i l’atenció a les persones o col·lectius més febles.
· Creix el seu interès si desenvolupa conceptes artístics, humans, culturals, educatius i històrics.

També hi ha criteri:
· GEOGRÀFIC; representació europea i el món, amb una especial sensibilitat als grans països emergents i als de baixa capacitat de producció.
· EXPERIMENTAL ART; es valora la seva capacitat de generar imatge, la seva animació, el seu moviment, la seva creativitat i innovació en el llenguatge
cinematogràfic i les seves aportacions al gènere.
MUSIC FILMS; es valora la seva capacitat de generar imatge en relació a la música, la seva animació, el seu moviment, la seva creativitat i innovació en el llenguatge cinematogràfic i les seves aportacions al gènere. La qualitat de la música i la seva originalitat és la base de l’obra.

CRITERIS DE FORMAT

Per a projeccions en SALA DE CINEMA PROFESSIONAL
S’ha de lliurar còpia DCP en V.O. subtitulada al català o espanyol, en cas que no sigui en un d’aquests idiomes. Si no en anglès.
Les Seccions Cinematogràfiques del Festival tindran lloc en diverses sales dels Cinemes Albéniz de Girona.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES requerides del DCP
DCP Interop JPEG 2000
Bitrate màxim: 250 Mbps
Frame rate: 24fps
No encriptat.
Resolució 2K:
Flat 1998×1080
Complert 2048×1080
Scope 2048×858
Required DCD Technical Features

ESPAIS DIGITALS
Les obres que l’autor no les ha concebut com a cinematogràfiques es projectaran o visionaran en FORMAT DIGITAL (“MPEG-4 Movie”, “Pelicula QuickTime” o similar). Aquestes obres no competiran en secció cinematogràfica, ni seran projectades en sala de cinema.

Casa de Cultura antiga sala de la Filmoteca Nacional de Catalunya. Projeccions DOCUMENTALS, WEB SÈRIES.
Format digital “MPEG-4 Movie”, “Pelicula QuickTime” o similar.

Caixa Fòrum.
Format digital “MPEG-4 Movie”, “Pelicula QuickTime” o similar.

Fundació Valvi. Secció EXP ART. Visionat en plasma 4K.

Moby Disk. Secció MÚSIC FILM. Visionat en plasma 4K

Naturalesa dels formats en relació al seu gènere i la voluntat de l’autor
El Festival respecte el format original de l’autor i la seva voluntat d’elegir entre la seva finestra d’exhibició natural o una altra diferent. De manera que un music film pot esdevenir un musical cinematogràfic si l’autor ho expressa així. Igualment una web sèrie pot esdevenir obra cinematogràfica si l’autor vol modificar la finestra, encara que només sigui pel Festival.

DOCUMENTAL Si l’autor el considera cinematogràfic, es projectarà en el cinema en format DCP. Si l’autor no l’ha concebut per sala cinematogràfica, es projectarà en digital a la Casa de Cultura.

WEB SÈRIES és un gènere que té per destí TV (Internet, Plataforma, etc.) i no el considerem cinematogràfic. Si l’autor manifesta el contrari, es podrà reconsiderar.
MÚSIC FILMS i EXP ART, sovint tenen per destí Internet o la TV, però també es pot concebre en format cinema, per les seves genuïnes característiques cinematogràfiques i per la voluntat del mateix autor.

DESPESES D’ENVIAMENT

Els arxius de les copies s’envien per ENLLAÇ.
Si es volen enviar físicament, les despeses dels enviaments van a càrrec del distribuïdor o contacte.
Els materials físics s’envien a:
Festival de cinema de Girona
Carrer de la Cellera 17. 17457 Riudellots de la Selva, Girona. Catalunya.

 

PROJECCIO I SALES
Es projectaran a diversos espais. A les Sales de cinema comercial s’accedirà amb tiquet de pagament o invitació. Participants i talent disposaran d’invitacions. L’equip de les pel·lícules programades podrà demanar les entrades que necessiti, mentre l’aforament ho permeti.

DRETS

La inscripció de l’obra significa la seva cessió de drets de promoció i d’exhibició sense
fins lucratius al Festival de cinema, a qualsevol dels locals que tingui lloc, durant els
dies del Festival o fora de dates, sempre com esdeveniment del Festival.
El Festival comunicarà l’activitat a la persona de contacte de la pel·lícula.
La persona de contacte que fa la inscripció, representa als titulars dels drets de la
pel·lícula inscrita, respon de la seva originalitat i de la cessió d’aquests drets al
Festival de cinema de Girona per ser exhibida al públic amb finalitats no lucratives.

Algunes pel·lícules es visionaran en Col·legis i Instituts de Girona amb finalitats
educatives.

Deliberació jurat
El jurat està format per un president i altres membres. El president del jurat podrà
exercir el vot d’honor en cas necessari.
El jurat visiona les pel·lícules, delibera, vota i donar lloc al veredicte.
El veredicte es secret fins el lliurament del Premi en el Palmarès. Excepcionalment hi
pot haver algun comunicat amb confidencialitat.
9/ Premis
MILLOR CURTMETRATGE Pel director
MILLOR LLARGMETRATGGE Pel director
MILLOR GIRONA TALENT Pel director
MILLOR INTERPRETACIÓ per l’actor
MILLOR MÚSICA
MILLOR FOTOGRAFIA
MILLOR MUNTATGE
MILLOR TRACTAMENT DE LA IMATGE
MILLOR DOCUMENTAL
MILLOR EXPERIMENTAL ART FILM
MILLOR INFANTIL
MILLOR JEWISH FILM FESTIVAL
MILLOR WEBSÈRIE
MILLOR MUSIC FILM
MILLOR HANDICAPPED
MILLOR ADVERTISING FILM
MENCIONS ESPECIALS per distingir al seu talent.
El Premi és un trofeu. El seu valor està en la categoria del Festival i del seu jurat.
El recull el propi premiat o algú que el representi a la Cerimònia de Clausura,
Palmarès.
El premi s’anuncia oficialment la nit del Palmarès i es recull allà.
No s’avisa al guanyador, excepcionalment es pot avisar de manera confidencial.

IMPORTANT
La participació en el Festival implica l’acceptació íntegra del present reglament. Si causes de força major obliguessin a modificar el reglament, es redactarien les modificacions i es publicaria de nou.
la Fundació recomana que l’usuari les llegeixi detingudament cada vegada que vulgui entrar i fer ús del lloc web, ja que aquestes poden ser objecte d’algun canvi. En aquest sentit, la Fundació es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de prèvia de cap avís, qualsevol modificació, ampliació o supressió dels continguts i serveis. Així mateix, es reserva el dret a modificar les presents condicions d’ús, així com qualsevol altres condicions contingudes al lloc web.

CA EN ES

Pin It on Pinterest

Share This